wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Matuszczyk Michał

UMK Toruń, nr dyplomu: 1938/1997
Specjalizacja: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej

Michał Matuszczyk zajmuje się konserwacją i restauracją dzieł sztuki, prowadzi nadzory konserwatorskie, wykonuje kopie malarskie, a także uczestniczy w wystawach, występuje także na konferencjach konserwatorskich oraz publikuje w wydawnictwach z dziedziny konserwacji dzieł sztuki.

Zatrudniony jest na Wydziale Ceramiki i Szkła na stanowisku adiunkta od 2008 roku: Katedra Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła, Pracownia Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki. Doktor habilitowany - obrona miała miejsce na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie 16 lipca 2013.


Ważniejsze realizacje

  • Konserwacja i restauracja ceramicznej fontanny z pocz. XX w. na dziedzińcu ZUS we Wrocławiu, ul. Pretficza 11, prowadzenie prac, 2007
  • Konserwacja i restauracja witraży z przełomu XIX/XX w z kościoła parafialnego w Miękini, współprowadzenie prac, 2009
  • Konserwacja i restauracja czterech renesansowych drewnianych polichromowanych stropów w budynku Ossolineum, Rynek 6, Wrocław, prowadzenie prac, 2010

Fontanna ceramiczna z pocz. XX w. – przed i po konserwacji
Dziedziniec ZUS we Wrocławiu, ul. Pretficza

Obraz ceramiczny prof. Zbigniewa Karpińskiego,1952 - przed i po konserwacji

 

Kontakt

tel. +48 71 351 72 52, 691 893 931
mi.mat@wp.pl