wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Marosik Jolanta

UMK Toruń, dyplom 1986
Specjalizacja: konserwacja i restauracja rzeźby, elementów i detali architektonicznych
Konserwator rzeźby i detalu architektonicznego

W moim dorobku zawodowym jest najwięcej zabytków wykonanych z piaskowca oraz marmuru, chociaż zajmowałam się też rzeźbami z alabastru, wapienia, granitu, ceramiki, metalu, drewna, a nawet betonu. Restaurowałam detale architektoniczne i sztukaterie wapienne, gipsowe, także innych szlachetnych zapraw mineralnych. Opracowuję programy konserwatorskie i ekspertyzy, przeprowadzam badania stratygraficzne.

Niektóre ważniejsze realizacje konserwatorskie

Figury św. Jana Nepomucena

Odrestaurowałam już 7. Praca przy dwóch z nich, na Osobowicach i w Dobromierzu, wymagała rozebrania całego pomnika i przeniesienia w nowe miejsce.

Pomniki nagrobne i epitafia

Tych zabytków jest najwięcej w moim dorobku zawodowym. Za najwybitniejsze dzieła wśród nich uważam renesansowy nagrobek Heinricha Rybischa w kościele św. Elżbiety, barokowe pomniki biskupów Gottfryda i Nankiera we wrocławskiej katedrze oraz secesyjny pomnik nagrobny Rafała Maszkowskiego na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Detal architektoniczny i rzeźby elewacyjne

Są to często zabytki kamienne w bardzo złym stanie zachowania, pokryte nawarstwieniami i mocno zerodowane. Szczególnie trudnymi obiektami były: portal i rzeźby elewacji kościoła w Lubomierzu, rzeźby Matki Boskiej i świętych z kościoła S.S. Nazaretanek w Kaliszu, rzeźby i detal kościoła św. Maurycego, portal kamienicy Rybischa, portal główny kościoła św. Wincentego i Jakuba.

Inne wolno stojące rzeźby i pomnik

Są wśród nich obiekty o niewielkiej skali, jak: barokowe rzeźby alegoryczne w Parku Słowackiego, kolumna maryjna w Lubomierzu, kamienny krzyż w Kijowicach czy kapliczka przydrożna w Ujeździe, a także monumentalne pomniki: Matki Bożej przed kościołem św. Maurycego we Wrocławiu, morowy Matki Boskiej i świętych w Dusznikach czy rzeźby Xawerego Dunikowskiego przed Halą Stulecia.

Wyposażenie wnętrza kościołów

Najciekawsze zabytki, odrestaurowane ostatnio przeze mnie we Wrocławiu, to barokowa ambona z katedry, ołtarz, ambona i chrzcielnica z kościoła na Księżu Małym oraz Tablica Jałmużnicza z kościoła św. Elżbiety.

Kopie

Czasem obiekt wymaga szczególnej ochrony: przeniesienia w bezpieczniejsze miejsce. Zastępuje go wtedy kopia. Tak się stało w przypadku figury Franciszka Ksawerego z pomnika w Legnicy, rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kamienicy na Kurzym Targu oraz św. Józefa z elewacji kościoła św. Józefa we Wrocławiu.

Jolanta Marosik

Detale

 

Kontakt

tel. 71 793 79 06, 503 518 573

jolantamarosik@o2.pl