wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik

Marian Wołczuk – Moja Przestrzeń

WYSTAWA JUBILEUSZOWA 50. LECIA PRACY TWORCZEJ

Miejsce wystawy: Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz, Ratusz, Wrocław
Termin wystawy: 3 marca – 23 kwietnia 2017
Kuratorka wystawy: Anna Kania Saj

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Na wystawie „Moja przestrzeń” w Muzeum Miejskim Wrocławia w Starym Ratuszu artysta zaprezentuje swoje najnowsze prace ułożone w cykl inspirowany słynnymi freskami Giotta, które podziwiał odwiedzając bazylikę św. Franciszka w Asyżu. Jego abstrakcyjne pejzaże charakteryzuje redukcja przestrzeni, jej zawężenie do małych fragmentów, ograniczenie detalu, a także wyciszenie koloru. W tych syntetycznych przedstawieniach dominują stonowane barwy, jedynie miejscami podkreślone wyrazistym odcieniem koloru. W niektórych kompozycjach do ciemniejszych punktów obrazu dociera ostre światło będące efektem wspomnień artysty z licznych podróży do Włoch.

Kurator wystawy, Anna Kania Saj, napisała o wystawianych pracach:

Wybrane na wystawę obrazy, to jeden cykl, w którym w charakterystyczny dla siebie sposób, artysta zagłębia się w analizę zainicjowanej formy przedstawienia i koloru z różnych punktów widzenia. Patrząc na nie, widzimy, że są one wynikiem wcześniejszych wieloletnich poszukiwań artysty, ale dostrzeżemy również to, że możliwości tych analiz nie zostały jeszcze wyczerpane i tym razem ponownie pojawiają się w nich nowe tropy. Ekspresyjnie i żywiołowo wydobyte rozwiązania kolorystyczne spotykają się tutaj z refleksyjną kontemplacją pejzażu pod postacią uspokojonych odcieni kolorów ziemi i abstrakcyjnie, syntetycznie potraktowanym pejzażem.

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk, urodzony w 1942 roku, obronił dyplom w 1970 roku. Od 1991 roku profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uprawia malarstwo i rysunek. Pedagog uczelni od 1970 roku; kierownik Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa (1991 - 2005); prodziekan (1986 - 1987) i dziekan Wydziału (1987-1990). Miał 48 wystaw indywidualnych z malarstwa, rysunku i szkła. Prezentował swoje prace na wystawach międzynarodowych oraz na ekspozycjach prezentujących polską sztukę współczesną w Portugalii, Kanadzie, Hiszpanii, Japonii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Holandii, USA, Australii, Szkocji, Rosji i Rumunii. Prace Mariana Wołczuka znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w Polsce, USA, Australii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Szwecji.

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Marian Wołczuk – wystawa Moja Przestrzeń

Zdjęcia: Krystyna Szczepaniak