wyszukiwanie zaawansowane

Małgorzata Kazimierczak – Labirynt idei...

Labirynt idei ZDARZEŃ

25 stycznia - 23 lutego 2019, Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1, Legnica

Wystawa Nominowana do Nagrody Roku ZPAP

Afisz

Nowy rok w Galerii Sztuki w Legnicy rozpoczyna nietypowa ekspozycja o enigmatycznym tytule Labirynt idei zdarzeń. Nawiązuje on do charakteru przestrzeni i wystawy, która jest jednym z efektów wieloletnich działań artystycznych i badawczych Małgorzaty Kazimierczak. Autorka zaprasza nas do specjalnie skonstruowanego labiryntu, jednocześnie za drogowskaz dając pewną narrację – czarne i białe ciągi zapisów, słów, zlepków zdań i powtarzających się sformułowań. Podążając za słowami, a także wgłębiając się w czekające „na końcu drogi” instalacje video art, sami stajemy się częścią procesu, nadanej sytuacji artystycznej. Tym samym wkraczamy – zarówno w sensie fizycznym, jak i mentalnym – w świat emocji i przemyśleń artystki.

Półmrok, w którym oglądamy wystawę, epatujące siłą powtórzeń teksty, kakofonia dźwięków pochodzących z projekcji i kolejne stopnie, poziomy czy etapy do przejścia których jesteśmy prowokowani – wszystko to nadaje pozór odrealnienia, a z drugiej strony zaprasza odbiorcę do przeżywania, doświadczenia przestrzeni intermedialnej wszystkimi zmysłami. To symboliczna droga, którą można przejść w może 5 a może 40 minut, ale też niepowtarzalny proces, w którym można stać się jednym z mediów tej interaktywnej ekspozycji.

Małgorzata Kazimierczak ukończyła studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1995 r. Obecnie po uzyskaniu tytułu doktora sztuki pracuje na stanowisku adiunkta na macierzystej uczelni w pracowni Intermediów i Fotografii  w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Artystka od lat pracuje w sferze intermedialnej, obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performance, video art. Tworzy projekty wielowarstwowe o charakterze twórczego eksperymentu poznawczego, instalacje przestrzenne, obiekty z wykorzystaniem filmu, światła, dźwięku, słów, znaczeń. Uprawia sztukę łącząc wiele dziedzin mediów i doświadczeń. Często tworzy projekty otwarte, rozłożone w czasie, procesualne, oparte na spotkaniach, działaniu, relacjach, kontakcie, konstruowane na wielu płaszczyznach. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki: „AVE Audio Visueel Experimenteel festival” Holandia. „Media Sheffield Show” W. Brytania, Wystawa indywidualna Galery E.W Creteil Paris Francja i inne. Otrzymała nagrodę jury na wystawie „Inne Media” BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy, oraz z Galerią Entropia. Należy do nieformalnej grupy artystek realizujących cykle wystaw.

W latach 1997-2002 pracowała jako wykładowca we Wrocławskich Szkołach Fotografii; Studium Fotografii PHO-BOS, Wyższa Szkoła Fotografii AFA, prowadząc Pracownie Dyplomową Fotografii Artystycznej (promotor dyplomów), Pracownię Plastyczną Instalacji i Obiektu, Pracownię Multimediów i Filmu. Współpracowała z Towarzystwem Kultury Czynnej realizując projekty z dziedziny edukacji i sztuki. Prowadziła warsztaty z młodzieżą wykluczoną w ośrodkach terapeutycznych, Domach Dziecka, oraz z młodzieżą niepełnosprawną współpracując z Fundacją Handicap. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych. Jest animatorką życia artystycznego jako kurator corocznego cyklu wystaw Sztuki Intermedialnej na Festiwalu "Podwodny Wrocław" (11 edycji od 2008) „Sztuka Intermedialna, …pomiędzy… percepcją a kontekstem”, „Fala/e sztuki”, „Pomiędzy nadawcą a odbiorcą”,„Rewitalizacja umysłu/ów”, „Czy twój umysł nie jest manipulowany?” i inne...  Jej dotychczasowy dorobek artystyczny został uhonorowany wytypowaniem instalacji przestrzennej audiowizualnej „Inkubator Utopii” do reprezentacyjnej kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jej filmy zakupione zostały do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia. Justyna Teodorczyk, Dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Idea zdarzeń to twórcza koncepcja Małgorzaty Kazimierczak podkreślająca procesualny i intermedialny charakter przestrzeni instalacyjnych, które tworzy. Są to przestrzenie wypełnione zmiennymi obrazami projekcji filmowych, dźwiękiem, interaktywnymi obiektami i działaniami twórczymi otwartymi na widza. Na wystawie znajdują się najnowsze projekty autorki  jak i realizacje wcześniejsze.

Przestrzenie samodefiniujące się, jak określił je kiedyś Marek Śnieciński, to przestrzenie samookreślające własną istotę, dialogujące i otwarte na relacje z odbiorcą.Przestrzeń dialogująca jest twórczą koncepcją przestrzeni wchodzącej w empiryczną i intelektualną relację z widzem. Jest to przestrzeń wypełniona słownymi przekazami, nawiązująca za pomocą idei korelację, wymianę i łączność z widzem na wielu płaszczyznach. W przestrzeniach instalacyjnych Małgorzaty Kazimierczak odbywają się audiowizualne procesy zdarzeń. Odbiorca nie ogląda przestrzeni wyłącznie z zewnątrz, lecz jej doświadcza, wchodzi do wewnątrz i staje się z nią na chwilę całością.

Według słów samej artystki, sztuka jest nieustającym procesem, próbą poznawania, kształtowania i wyrażania procesów wewnętrznych poszukiwań w zderzeniu z potocznością, kulturowością oraz strategią społeczną. Jest to proces otwarty, ciągły, charakteryzujący się przenikaniem wielu płaszczyzn, dopełniający się. Proces „w trakcie”, w ciągłym ruchu, gdzie doświadczenia, przeniesione z jednego obszaru życia i tworzenia na inny, uzupełniając się, inicjując następne poszukiwania. Procesowi towarzyszy pojawienie się stałych elementów: znaków własnych. Owe znaki przybierają nowe kształty, formę i znaczenie, wchodząc drogą poszukiwań i eksperymentów w różne media. Umożliwia to pokazanie jednego zagadnienia z wielu stron, w sposób dynamiczny, wielopostaciowy, różnorodny. Jest to dążenie do procesu otwartego, nieograniczonego, rozwijającego się w czasie… (M.K)

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Wystawa

Więcej o artystce: mosart.pl

Zdjęcia: © Krystyna Szczepaniak, 2019