wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Małe Formy Tkackie

6-30 czerwca 2022. Salonik Trzech Muz. Wrocław, Zawalna 7. 


Krystyna Dyrda-Kortyka, Czerwono-czarna

W wystawie biorą udział członkowie Wrocławskiej Sekcji Tkaniny Artystycznej ZPAP – artyści: Białowolska Maria, Borowska Lilianna, Burgielski Bartosz, Chotnicka-Świat Dagmara, Dyrda-Kortyka Krystyna, Gisges-Dalecka Aleksandra, Godszling Agnieszka, Jesinowicz-Nguyen Anna, Kazała Agnieszka, Kociołek Zuzanna, Poradowska-Werszler E. Maria, Rębisz-Werszler Honorata, Werszler Rafał, Wieczorek Robert


Lilianna Borowska, Ethernity


Bartosz Burgielski, Karkonosze Dniem i Nocą – Dzień, dyptyk, 2019


Bartosz Burgielski, Karkonosze Dniem i Nocą – Noc, dyptyk, 2019


Aleksandra Gisges-Dalecka, Okruchy


Agnieszka Godszling, Odblask, 2022, 69×41 cm


Jesinowicz-Nguyen Anna, Regina


Agnieszka Kazała, Zadrapanie


Ewa Poradowska-Werszler, Floris, dyptyk, 2017, 40×40 cm


Robert Wieczorek, Przenikanie, mandala

Mała forma tkacka to już oddzielna dziedzina w tkaninie artystycznej, kiedyś traktowana po macoszemu jako próbnik czy szkicownik do wielkiego dzieła tkackiego. Dziś jest królową na salonach wystawienniczych i chętnie prezentuje się w naszych wnętrzach mieszkalnych. Oczywiście, narzuca rygor tworzenia i pokazuje warsztat artysty, jest bardzo wymagająca i jak na małą damę przystało – nie ma tu mowy o przypadku czy o jakimkolwiek błędzie w procesie tworzenia. Wszystko jest zaplanowane krok po kroku. W miarę rozwoju wychodzi ona z ram pojęciowych, wymyka się ze sztywno ustalonego kanonu i przybiera różne formy, kształty oraz materiał, z którego bywa tworzona. Wystawa Wrocławskiej Sekcji Tkaniny Artystycznej pokazuje te przemiany: można zobaczyć zarówno klasyczny gobelin, jak i eksperymenty z innymi mediami, np. papier, porcelana, rośliny itp. Klasyczne techniki tkackie tak ważne dla tkaniny artystycznej zamieniają się w inne środki przekazu jak filcowanie, szycie, klejenie, batik itp. Wystawa jest przekrojem możliwości, jakie daje mała forma, która nie powiedziała jeszcze ostatniego zdania i w miarę dorastania nasza mała dama pokazuje nam swoje nowe nieznane oblicze tkaniny artystycznej.

Kurator wystawy: Robert Wieczorek

 

oprac.©kkuzborska