wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Malarstwo Waldemara Kuczmy

Wernisaż: 4 listopada 2011, godz. 16. Wystawa trwa do 25 listopada 2011.
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej, Wrocław Rynek-Ratusz 24. 

Witold Liszkowski: Sztuka Mariana Waldemara Kuczmy to mistrzowska jedność niemimetycznych struktur i głębokiejduchowości. Wielowarstwowa materia jego obrazów podobnie jak u Piotra Potworowskiego osiąganiemalże transcendentny wymiar.

Marian Waldemar Kuczma: Niestrudzenie podejmuję trudny dialog z obrazem, z moim ukochanym malarstwem, w którym wartością nadrzędną jest dla mnie uczciwość wobec własnej pracy, a co za tym idzie, uczciwość wobec siebie. Determinuje ona wszelkie moje poczynania jako człowieka, malarza i dydaktyka. Cały proces odbywa się na płaszczyźnie obrazu, która - dzięki malarstwu staje się nieokreślona i jest nośnikiem wielu wymiarów. W obliczu owej płaszczyzny analizuję i eksperymentuję wartość dla mnie najwyższą - kolor. Wszystkie elementy plastyczne obrazu podporządkowuję jego archetypicznemu działaniu.

Wzgórza nad Bonville, 2009, technika mieszana, płótno, 120 x 70 cm
zobacz w powiększeniu

Zobacz również: zpap.wroclaw.pl/nagroda-zpap-2011

Kierownictwo artystyczne galerii: Witold Liszkowski
Kurator: Karolina Zdrojewska

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Patronat honorowy: Ewa Wolak - Poseł na Sejm RP
Mecenat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego