wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Liszkowski Witold - Pytania

10 października - 8 grudnia 2014. MWW, Wrocław, pl. Strzegomski 2a. Monograficzna wystawa Awangarda nie biła braw. Romuald Kutera - Galeria Sztuki Najnowszej, dedykowana historii tej galerii po ponad trzydziestu latach od zakończenia jej współpracy z Akademickim Centrum Kultury Pałacyk, jest próbą ponownego spojrzenia na powstałą w tym miejscu sztukę. Założyciele galerii: Antosz & Andzia, czyli Katarzyna Chierowska i Stanisław Antosz, Anna i Romuald Kuterowie, Lech Mrożek, Piotr Olszański znaleźli się we właściwym miejscu, we właściwym czasie.

W ramach tejże wystawy znalazła się prezentacja dzieł artysty związanego z tą galerią - Witolda Liszkowskiego - Pytania

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Liszkowski Witold - Pytania, 2014

Zdjęcia: W. Liszkowski