wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Liszkowski Witold - Permafo

30 listopada 2012 - 4 lutego 2013, Wrocław, pl. Strzegomski 2a - Wystawa: Gdzie jest Permafo? Natalia LL i Andrzej Lachowicz oraz ich przyjaciele, skupieni wokół założonej przez siebie Galerii Permafo stali się prekursorami nowej intrygującej sztuki konceptualno-popartowskiej. Dzięki tym artystom Wrocław lat 70. stał się stolicą nowoczesnej sztuki, wbrew obowiązującym i jedynie słusznym programom czy ideom. Wrocław stał się namiastką wolności w kraju za żelazną kurtyną.

Jeden z pokoi wystawy poświęcony był Witoldowi Liszkowskiemu, który zaprezentował Sztukę osobistą 1977.

Więcej: Sztuka osobista 1977 - Galeria DCIK

Pokaz zdjęć: sztuka konceptualna