wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Liszkowski Witold - Pinku eiga

21-31 lipca 2011. Muzeum Miejskie Arsenał we Wrocławiu

zdjęcia i opracowanie: © kkuzborska

Koncert z udziałem Dominiki Zamary – sopranistki – z Lucjanem Wesołowskim oraz DVJ Tomasz Mniamos z formacją ACID TV i Fiolką Najdenowicz.

O artyście