wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Liszkowski Witold – Multistruktury II

Artysta tworzy cykle otwarte i rozrastające się oraz kompozycje domknięte i poddane rygorom geometrii, wpisując swoje ekspresyjne struktury w koła, kręgi, figury geometryczne.

Wystawa malarstwa online – Multistruktury II

 

Oprac.© kkuzborska