wyszukiwanie zaawansowane

Liszkowski Witold – Fluktuacje

9 marca – 16 czerwca 2021
Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
pl. bpa Nankiera 8

Wystawa twórczości uznanego wrocławskiego artysty, Witolda Liszkowskiego składa się z dwóch odrębnych formalnie i stylistycznie części: prezentacji fotografii i elementów instalacji przestrzennych cykli: Sztuka Osobista (1976-1981), Pytania (1978-1981), Współczesność (1980-1981) oraz multimedialnej instalacji FluktuacjeSztuka Osobista, zbudowanej z fotografii, elementów malarskich, rysunków, obiektów przestrzennych eksponowanych na tle ścian, pomalowanych przez artystę.

Witold Liszkowski – od początków swej aktywności artystycznej – stawia pytania o granice doświadczania rzeczywistości i o możliwości jej wyrażania w akcie twórczym. Są to zatem pytania dotyczące zarówno życia osobistego, intymnych przeżyć, relacji z drugim człowiekiem, jak i zaangażowania artysty (i jego dzieła) w walkę o nowy społeczny ład. Wychodząc z założenia, że skostniała retoryka sztuki czyni jej interpretację zbyt oczywistą, Artysta – przy pomocy spójnego systemu znaków fotograficznego języka – ukazuje sytuacje wieloznaczne, co implikuje wielość odczytań oraz odniesień kulturowych i społecznych.

Kuratorzy: Andrzej Saj, Manfred Bator

Więcej o artyście

 

oprac.©kkuzborska