wyszukiwanie zaawansowane

Lipska-Zworska Irena – Złoty Medal

25 marca 2013 roku Profesor Irena Lipska-Zworska została uhonorowana Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za osiągnięcia artystyczne, dydaktyczne i naukowe na wniosek Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu prof. Piotra Kielana.

Medal wręczyli pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rektor ASP we Wrocławiu prof. Piotr Kielan. Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego podczas uroczystości rozdania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych pracownikom wrocławskich uczelni artystycznych w obecności wybranych przedstwicieli senatu oraz władz uczelnianych.

Zdjęcia z uroczystości: Leszek Raziuk

Lipska-Zworska Irena - Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Zdjęcia artystki: K.Kuzborska

Twórczość artystyczna

Więcej prac artystki

 

oprac.©kkuzborska