wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik

Lipska-Zworska Irena – Ceramika

W 2004 roku prof. Irena Lipska-Zworska wystawiała swoje prace ceramiczne w Muzeum w Nysie.

Autor filmu: prof. Czesław Chwiszczuk

Ceramika, cz. 1

Ceramika, cz. 2

Filmy można również obejrzeć: artwroc/videos

Więcej: Irena Lipska-Zworska