wyszukiwanie zaawansowane

Lipska-Zworska Irena – Ceramika

Ceramika artystyczna, 2004
Nysa, Muzeum Powiatowe w Nysie

Profesor zw. Irena Lipska-Zworska odbyła studia artystyczne w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) we Wrocławiu Wydział Ceramiki i Szkła w latach 1953-1959, ucząc się u prof. Karola Estrejchera oraz w pracowniach prof. Julii Kotarbińskiej, prof. Eugeniusza Gepperta. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu ceramiki przemysłowej i artystycznej otrzymała w 1959 roku. W latach 1953-2001 artystka związana była z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przechodząc wszystkie szczeble kariery, od asystentki, kierownika pracowni ceramiki użytkowej, pracowni kształtowania ceramiki, katedry ceramiki, po dziekana Wydziału Ceramiki i Szkła, otrzymując w 1993 roku tytuł profesora zwyczajnego.

 

Informacja o artystce

Ceramika – film autorstwa prof. Czesława Chwiszczuka