wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Kubaczka-Regulińska Maria

 

PWSSP Wrocław, nr dyplomu 411/1967
ASP Kraków - podyplomowe 2-letnie studium na Wydziale Konserwacji

specjalizacja: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej
rzeczoznawca ZPAP, nr uprawnień: 8/1999

 

Kontakt

tel. 601 947 609
e-mail: piotrsz2@poczta.onet.pl