wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Kowalik Roman (1951-2011)

25 marca 1951, Koźle - 27 grudnia 2011, Wrocław

Studia w PWSSP we Wrocławiu (1967-1973). Dyplom z grafiki i projektowania graficznego u prof. Haliny Pawlikowskiej i prof. Macieja Urbańca. W latach 1982-1984 pracował przy konserwacji Panoramy Racławickiej. W latach 1977-1980 asystent w pracowni prof. H. Pawlikowskiej. Od roku 1985 w PWSSP, następnie ASP we Wrocławiu starszy wykładowca. W latach 1990-1993 prorektor ds. dydaktyki. Od roku 1993 adiunkt. Doktorat z grafiki u prof. Haliny Pawlikowskiej w roku 1997. Habilitacja w 2004 roku.

Od 2011 profesor zwyczajny. 16 maja 2011 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród 69 nauczycieli akademickich był prof. Roman Kowalik.

Pełnił funkcję kierownika Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Prowadził Pracownię Projektowania Graficznego. Twórczość profesora obejmuje prace z zakresu rysunku, grafiki artystycznej, grafiki użytkowej, projektowania graficznego, scenografii i konserwacji dzieł sztuki. W ostatnim okresie zajmował się transpozycją drzeworytniczą rysunków Albrechta Dürera.

W projektowaniu graficznym: realizacje plakatowe, opracowania edytorskie wydawnictw książkowych, ilustracje książkowe i prasowe. Realizacje scenograficzne w Teatrze Lalek we Wrocławiu i Opolu, w Staatliches Puppentheater w Dreźnie oraz w Teatrze Mimu GEST.

Współpraca konserwatorska w zakresie rekonstrukcji snycerskich, m.in. w Wilkanowie, Krzeszowie, Henrykowie, Sieradzu, Sobótce, Grudziądzu, w tym: pełna rekonstrukcja rzeźbiarska prospektu organowego kościoła św. Ducha w Toruniu.

Artysta był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Wystawy zbiorowe

1997 - Wystawa Wydziału Grafiki, ASP Wocław 
1997 - Wystawa Prac Pedagogów Pracowni Grafiki Warsztatowej, Wrocław
1997 - The 19 th International Independate Exhibition of Prints, Kanawa
1998 - Pracownia Grafiki Romana Kowalika, Środa Śląska
1998 - Po Pięćdziesiątce - wystawa ZPAP, Wrocław
1998 - III. Jesienny Salon Plastyki, Ostrowiec Świętokrzyski
1998 - Exhibition of Tokio International Mini - Print Triennia, Tokio
1999 - VIII. Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski
1999 - Exlibris i Małe Formy Graficzne, Wrocław
2000 - IV. Ogólnopolski Salon Sztuki - X. Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka, Ostrowiec Świętokrzyski, Jelenia Góra
1999 - Rysunek Artystów Wrocławskich, Wrocław, Muzeum Narodowe
1999 - Pracownia Grafiki Romana Kowalika, Lubin
2001 - Grafika Studentów i Pedagogów ASP we Wrocławiu, Poznań
2002 - Grafika i Rysunek, Wrocław
2003 - Grafika ASP we Wrocławiu, Wilno
2003 - XI. Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka, Jelenia Góra

Wystawy indywidualne

1999 - Roman Kowalik - Grafika, Wrocław
2009, kwiecień - Rekonstrukcje snycerskie prof. Romana Kowalika, ASP Wrocław

Wystawa wybranych prac, powstałych wokresie piętnastu lat we współpracy z konserwatorami na terenie całego kraju. Dokumentacja zdjęciowa pokazuje problemy rekonstrukcji obiektów zniszczonych, uszkodzonych lub zaginionych. Całości obrazu dopełniają przykłady prac w drewnie surowym, polichromowanym i złoconym.

2010, luty - Dürery Romana Kowalika, ASP Łódź

 

Prezentowana wystawa była fragmentem Projektu DÜRERY XX. LUBOMIRSKICH, w którym wzięli udział Eugeniusz Get-Stankiewicz, Barbara Idzikowska oraz Roman Kowalik. Ekspozycja w Galerii Blok (Łódź) nawiązuje do rysunków autorstwa Albrechta Dürera, będących niegdyś w zbiorach Muzeum Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, później rozproszonych po zbiorach publicznych i prywatnych na świecie. Zainteresowania Romana Kowalika twórczością Dürera sięgają kilku lat wstecz. Artysta wykonał wtedy kopię dürerowskiej grafiki - Czterej Jeźdźcy Apokalipsy. Na wystawie w Galerii Blok autor obok ww. pracy przedstawił kolejne grafiki (wraz z klockami drzeworytniczymi) wykonane na podstawie rysunków Dürera. Prezentowana wystawa była nie tylko przypomnieniem dziejów kolekcji Lubomirskich, ale także próbą dialogu Romana Kowalika z twórczością Mistrza z Norymbergi.

Zdjęcia prac (źródło: ASP Wrocław)

Źródła: prasa, ASP Wrocław, ASP Łódź - oprac. kk