wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Kostka Edward

Malarz, grafik, projektant, urodził się w 1935 roku w Mikołowie, studiował w latach 1953-1959 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. prof. Marii Dawskiej, Stanisława Dawskiego, Stanisława Pękalskiego i Karola Estreichera. W latach 1960-1975 zrealizował wiele prac z zakresu malarstwa ściennego. W 1960 podjął stałą współpracę z Wydawnictwem Ossolineum, a w latach 1973-1994 pełnił obowiązki naczelnego grafika tej oficyny. W dorobku posiada opracowania graficzne wielu książek i serii wydawniczych, zaprojektował ponad 600 okładek i obwolut. W dorocznych Konkursach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiekniejszą Książkę Roku otrzymywał nagrody i wyróżnienia.

Brał udział w wystawach malarstwa i grafiki. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Czechach USA, Anglii, Hiszpanii, Meksyku, Austrii, Niemiec, Francji, Szwajcarii i Norwegii. W latach 1996-2004 współpracował z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury we Wrocławiu. Był konsultantem w plenerach organizowanych przez RSTK, służąc radą i pomocą artystom nieprofesjonalnym i niepełnosprawnym. W lipcu 2005 roku wystawiał w galerii Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. W 2007 roku wystawiał w Muzeum Polskim w Ameryce, w Chicago oraz Milwaukee.

Od 1959 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Kontakt: tel. 71 / 793 29 45

 

About Edward Kostka
Edward Kostka, a painter, graphic artist, and designer, born in 1935 in Ziemia Pszczyńska, Plland. In 1953-1959 he studied at the HIgher Schol of Applied Arts in Wroclaw under the guidance of Professor Maria Dabrowska, Stanisław Dawski, and Stanisław Pękalski. In the years 1960-1975 he produced numerous mural painting works. In 1960 he started regular cooperation with teh Ossolineum Publishing House and from 1973 to 1994 acted as art director there. His artistic output included graphic designs for numerous books and book series; he has designed over 600 hardcovers and dustcovers. He has won many awards and received honerable mentions in annual competitions for "the Most Beautiful Book of the Year" organized by the Polish SOciety of Book Publishers. He has participated in paiting and graphic exhibitions and his works are held in private collections in Poland, THe USA, Mexico, Great Britain, Austria, Germany, France, Spain, Switzerland, and Norway. Cince 1996 he has been cooperating with the Workers Society of Culture Creators ( RSTK) in Wroclaw. He participates as a consultant in plein-air painting workshopws organized by RSTK in Milkow and Miedzywodzie, offering his advice and help to non-professional and handicapped artists. Since 1959 he has been a member of the Union of Polish Artists and Designers (ZPAP).