wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik

Kociński Mirosław - Paradoksy

Wystawa Paradoksy odbywała się w okresie 24 listopada - 28 grudnia 2011 w Galerii Szkła i Ceramiki we Wrocławiu. Wystawa otrzymała Nominację do Nagrody Roku 2011

Autorzy zdjęć
z wystawy: Mirosław Kociński
z wernisażu: Weronika Kocińska

Obejrzyj również

Fotoreportaż z wręczenia artyście Nominacji do Nagrody Roku 2011

Biografia artystyczna i przegląd prac

Strona artysty