wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Klimczak-Dobrzaniecki Andrzej – Próba...

Klimczak-Dobrzaniecki Andrzej – Próba retrospektywy
20 maja – 19 czerwca 2016. Galeria Miejska BWA. Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

Kurator wystawy: Paweł Lewandowski-Palle

Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki 19 maja obchodzi 70. urodziny. Pochodzi z Prudnika. Malarstwo studiował we wrocławskiej PWSSP. Dyplom zrealizował w czerwcu 1971 roku pod kierunkiem legendarnego Eugeniusza Gepperta, od lat patrona uczelni. W macierzystej uczelni przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, będąc Rektorem macierzystej Uczelni w latach 1990-1993, i uzyskując w 1994 roku tytuł profesora. Dzisiaj prowadzi w niej dyplomującą Pracownię Malarstwa. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem. [...] Mam pewność, że jego, o szczególnej sile twórczość, jest ważna w pejzażu polskiej sztuki. Poprzez swoją niepowtarzalność i rozpoznawalność jest pełnym jakości oryginalnym przekazem artystycznym. W spektrum aktualnego polskiego malarstwa Klimczak-Dobrzaniecki tworzy dziś jedne z najważniejszych obrazów, o których z przekonaniem mogę powiedzieć, że należą do tendencji nowych, poczętych wcześnie, ale starannie badanych, pielęgnowanych, sprawdzanych, i będących ową sumą doświadczeń w najlepszym tych słów znaczeniu, że należą do wartości nieprzemijających. Malarstwo Klimczaka-Dobrzanieckiego odnosi się do czegoś autentycznego i ważnego, posiada jakość. Jego obrazy są piękne i kompletne. Ich siła, jeśli to nie tylko moja nie do wytłumaczenia fascynacja, ma moc przenoszenia we wspomnienia. Namalował ileś obrazów, które wzruszają i poruszają. Czyż to nie jest właśnie siła malarstwa? Jest kolor, forma, treść, są poparte warsztatem wartości rudymentarne, i to wszystko jest indywidualne. Doszedł do tego, że to wszystko jest jego, jego konieczności. Malarstwem oddycha. Jego dorobek od dawna cieszy się uznaniem, bo na nie najzwyczajniej zasługuje. To dobre i twórcze malarstwo, choć zapewne nikt nie zdefiniuje przekonująco tego, co to znaczy. Wyjątkowe. [...] Tworząc przepiękne, poetyckie obrazy do rozważenia stwarza szansę głębokiego przeżycia czegoś ważnego, pozwala na odnalezienie (choć na chwilę) spokoju świata i skłania do pytań. Jego obrazy są zdecydowanie bardziej intymne niż uniwersalne. Ciepłe, słoneczne obrazy. Świat nie jest nudny. Radość świata jest radością piękna. Kontemplujmy to, posiadające przestrzeń do interpretacji, malarstwo. Nauczmy się z tych obrazów nieco szczęścia – prof. Paweł Lewandowski-Palle.

Pełny tekst laudacji prof. Pawła Lewandowskiego-Palle

Informacja o artyście

Interesujące zdjęcia z wernisażu: galeriabwa.bydgoszcz.pl