wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Jubileusz 110-lecia ZPAP

Mulak Maciej – Opór i Poddanie

Glass ON – Venice Glass Week

Rozpondek K.: Pamięci M. Kasperskiego

Kiczura Ludwik (1934-2015) – Wspomnienie

20 lutego 2016, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5

Ludwik Kiczura urodził się we Lwowie (1934). Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego. Dyplom uzyskał w 1960. Od momentu ukończenia studiów jest pracownikiem naukowym uczelni. Kierował Katedrą Projektowania Szkła. Zajmował się szkłem artystycznym i użytkowym, jak również grafiką artystyczną. Był laureatem szeregu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach na szkło użytkowe. Jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki odbył staż w hucie Venini, w Murano (1965).

Więcej zdjęć prac artysty

Prowadzenie spotkania: Wiesława Wilczyńska

Zdjęcia: © K.Kuzborska

Kiczura lubił spędzać wolny czas na łowieniu ryb

Uzyskując w wielu wypadkach efekty zbliżone do szkieł powstałych w Murano, Kiczura opracował nową metodę techniczną i do jej realizacji wdrożył, niepracujących dotąd w zakresie szkła artystycznego, hutników. Punktem wyjścia jest w tym wypadku nie sama bańka szklana, lecz zawieszona na piszczelu bezkształtna buła ciekłego szkła ołowiowego, formowana przy pomocy specjalnie przygotowywanych przyrządów z drewna i metalu. Dzięki wspomnianym właściwościom szkła ołowiowego proces par excellence rzeźbiarskiego kształtowania może być wydłużony do kilkudziesięciu minut – prof. Paweł Banaś, 1973.

Więcej zdjęć ze spotkania

Relacja filmowa