wyszukiwanie zaawansowane

Kasperski Maciej (1969-2020) – Opór i poddanie

23 września – 16 października 2021
Vivid Gallery, Wrocław, Plac Kościuszki 4

Wspomnienia

Opór i poddanie
– Wystawa prac Macieja Kasperskiego

"Wystawa prac Macieja Kasperskiego [...] została przygotowana w oparciu o założenia określone przez samego twórcę. Miała być kolejnym rozdziałem w artystycznej biografii, przybliżającym aktualny nurt poszukiwań. Prezentacją cyklu form realizowanych w ciągu dwu ostatnich lat, jako jeden z etapów bogatego i różnorodnego dorobku. Punktem wyjścia do powstania kolekcji form był z jednej strony dialog z materiałem wykorzystanym do ukształtowania brył, a z drugiej, nie mniej ważnym, aspekt teoretyczny, zrodzony z dyskusji prowadzonych przez autora z zaprzyjaźnionym z nim fizykiem, pracownikiem Politechniki Wrocławskiej – drem Maciejem Mulakiem. Zespolenie wiedzy teoretycznej i w pewnej mierze filozofii z praktyką opartą na wyobraźni, spontaniczności i eksperymentach technologicznych, przełożyło się na wykonanie kolekcji unikatowych kompozycji". – Pełny tekst.

© Krzysztof Rozpondek

 

Opór i poddanie
Rozważania i refleksje ku pamięci Macieja Kasperskiego

Małe jest to, co zwyciężamy, pomniejsza nawet powodzenia – M. Rilke.

"W niniejszym opracowaniu, dedykowanym pośmiertnej wystawie Macieja Kasperskiego Opór i poddanie, starałem się, jako przyjaciel, wiernie pośredniczyć w przekazaniu Czytelnikom Jego ostatnich idei, twórczych pomysłów i planów. Zawarte tu refleksje mają więc charakter osobistego poszukiwania. Wyrosły one na kanwie wspólnych rozmów o lekturach, filmach, podcastach o filozofii buddyjskiej, uważności, wolności i sztuce. Przed swoim nagłym odejściem Maciej intensywnie żył tym projektem przez dłuższy czas. Nie dane Mu było dokończyć go osobiście, ale na pewno pozostaje jego duchowym patronem. Wystawa jest „domknięciem” jego ostatnich, cierpliwych, artystycznych zmagań.

[...] Opór i poddanie szczególnie wyraźnie, wręcz zmysłowo, namacalnie, dochodzą do głosu w pracy ceramika. Palce rzeźbiarza ugniatają tkankę gliny, tworzywa, które poddaje się. Twórcze napięcie jest zatrzymane, „zamrożone” w materiale rzeźby. To subtelna gra, zapewne inna niż przy pracy w kamieniu. W glinie być może bardziej ujawnia się dialog materii i twórcy. Z tego konfliktu rodzi się w syntezie nowa jakość, dokonuje się transformacja, powstaje niepowtarzalna forma. Z oporu i poddania rodzi się równowaga, symetria, piękno i – Maćka ulubiony – design”. Pełny tekst

© Maciej Mulak

Źródło: vividgallery.pl

 

oprac.©kkuzborska