wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Kapłański Jerzy - 50 lat malarstwa

50 lat malarstwa Jerzego Kapłańskiego
30 maja - 6 lipca 2014, Pałac Królewski, Wrocław

Wystawa otrzymała Nominację do Nagrody Roku
 

Zdjęcia: Tomasz Gąsior

Jerzy Kapłański 1949) - artysta malarz urodzony we Wrocławiu. Studia w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z zakresu malarstwa w Pracowni Profesora Zbigniewa Karpińskiego (1975). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, w szczególności portretem.

Artysta brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Książ oraz w Klasztorze Księgi Henrykowskiej (Zdjęcie z Krzyża), a także w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta został wyróżniony licznymi nagrodami za zasługi dla kultury Wrocławia i Dolnego Śląska.

Jerzy Kapłański jest artystą, który całkowicie oddał się malarstwu. Nigdy nie próbował łączyć swojej twórczości artystycznej z pokrewnymi dziedzinami sztuki. Obecnie, kiedy znane od dawna sztuki plastyczne zatracają ustalone granice wypowiedzi, kierując się ku artystycznym eksperymentom, taka postawa wobec malarstwa to rzadkość. Twórczość Kapłańskiego osadzona jest na bazie szeroko rozumianego realizmu w oparciu o wnikliwą obserwacje natury. Pod tym względem zdecydowanie bliżej Kapłańskiemu do dawnych szkół malarskich niż nowoczesnych izmów. Malarz nie ukrywa, że inspirują go artyści z minionych epok: renesansu, baroku i XIX-wiecznej Polski.

W kręgu zainteresowań tematycznych Kapłańskiego zawsze na pierwszym miejscu był człowiek, w każdym prawie wymiarze swojego charakteru, profesji i cielesności. Portrety czy wielofigurowe sceny biblijne, a ostatnio także malarstwo komentujące najświeższe wydarzenia we Wschodniej Europie to tylko niektóre tematy, w których artysta z charakterystyczną dla siebie wrażliwością i wnikliwością kreśli obraz człowieka.

Na wystawie we wrocławskim Pałacu Królewskim pokazano około 60 prac artysty powstałych na przestrzeni ostatnich 50 lat. Najstarsza pochodzi z 1964 roku. Spektrum tematyczne od portretów, martwych natur i pejzaży po monumentalne sceny biblijne i wstrząsające sceny rodzajowe.

Anna Kania - 50 lat malarstwa Jerzego Kapłańskiego, 2014

Info o autorze