wyszukiwanie zaawansowane

Józefowski Eugeniusz − Cokolwiek by...

Józefowski Eugeniusz − Cokolwiek by to nie było
jest to tylko hipotetyczne i pozbawione znaczenia
25 listopada − 9 grudnia 2016. Galeria M Odwach

Wystawa rysunków artysty. Eugeniusz Józefowski ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest profesorem zwyczajnym sztuk plastycznych na dwóch uczelniach wyższych, w tym na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uprawia malarstwo, grafikę, fotografię. Zajmuje się również książką artystyczną.

Kuratorki: Maria & Marta Dziedziniewicz

Zaproszenie
Poprzednia wystawa artysty