wyszukiwanie zaawansowane

Jolanta Kasińska – Między ciszą a dźwiękiem

Kurator: Ryszard Sławczyński

Termin wystawy: 5 września - 31 października 2018
Miejsce: Klub Muzyki i Literatury, pl. gen. T. Kościuszki 10, Wrocław

W trakcie wernisażu odbył się koncert
Zespołów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego  I i II st. we Wrocławiu. 

Plakat

„Między ciszą a dźwiękiem”
Twórczość Jolanty Kasińskiej − utalentowanej wrocławskiej artystki i znakomitego pedagoga − obejmuje prace o różnorodnej tematyce, utrwalanej zarówno w grafi ce użytkowej, malarstwie czy rzeźbie, jak i w ukochanej unikatowej ceramice. Ta niezwykle trudna dziedzina sztuki od ponad 30 lat niepodzielnie króluje w warsztacie artystki. Zaowocowała wyjątkowymi dziełami, które intrygują bogactwem kształtów, niepokoją tajemniczością ukrytych znaczeń, urzekają bujnością twórczych pomysłów i artystycznych inspiracji. Odnajdujemy wśród nich fascynację życiem we wszystkich jego przejawach, zachwyt urodą i złożonością świata, głębokie odczucie piękna natury i niepokój wywoływany siłą jej groźnych zjawisk czy niszczących żywiołów.

Autorka kosmicznych stworów, niezwykłych ptaków, tajemniczych miasteczek, refl eksyjnych drzew życia − zaklętych w ceramicznym tworzywie, jak prawdziwej artystce przystało − czerpie także inspirację z tradycji kulturowej oraz różnorodnych dziedzin sztuki. Szczególne miejsce w jej dorobku zajmują muzyczne kafle: Preludia, Etiudy, a zwłaszcza Oratoria, Kantaty, Fugi, powstałe jako wynik fascynacji Międzynarodowym Festiwalem Oratoryjno-Kantatowym Wratislavia Cantans. Związki dzieł Kasińskiej ze sztuką dźwięku są widoczne na wielu płaszczyznach i potwierdzone zastosowaniemmuzycznych tytułów oraz wyraźnym odniesieniem do istoty form przez nie nazwanych.

I tak, jej Oratoria sugerują związki ze średniowiecznym dramatem liturgicznym − poprzednikiem oratoriów − przez tryptykowe kompozycje tak charakterystyczne dla płaskorzeźb i obrazów średniowiecza.Ich misterne zwieńczenia przypominają koronkowe zdobnictwo gotyckich kościołów, a niektóre, połyskujące złociście bogatą fakturą, mogą też zapowiadać przepych baroku − epoki rozkwitu oratoriów. Stłoczone ciasno liczne ludzkie głowy − wyrastające jakby z organowych piszczałek, nie pozwalają zapomnieć, że oratorium jest taką formą muzyczną, która dramatyczny temat opowiada nie w akcji scenicznej, lecz śpiewem chóru i solistów z towarzyszeniem instrumentów.Podobnie, odwołując się do cech gatunkowych kantaty czy fugi, można szukać plastyczno-muzycznych skojarzeń w dziełach artystki i odgadywać dźwiękowo-słuchowe wrażenia, jakie wywołują.

Korespondencja sztuk − realizowana w tak niepokornych ceramicznych tworzywach, jak kamionka, szamot i porcelana − świadczy nie tylko o wrażliwości artystki, ale też o jej erudycji i odwadze podejmowania trudnych zadań ze znakomitym artystycznym efektem. W przypadku kafl i muzycznych Jolanty Kasińskiej szczególnego znaczenia nabierają słowa uznanego kompozytora XX wieku − Igora Strawińskiego: Muzyki trzeba nie tylko słuchać, ale należy ją również obserwować. 

Maria Sonia Krok

Concertino
Concertino, 30×30 cm, porcelit

Pasja
Pasja, tryptyk, 60×40 cm, porcelit

Oratorium – Magnificat
Oratorium – Magnificat, 100×130 cm, kamionka

Oratorium I
Oratorium I, 100×120 cm, kamionka

Jolanta Kasińska urodziła się w Kownie na Litwie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, poprzedzoną Liceum Sztuk Plastycznych oraz studiami pedagogicznymi we Wrocławiu. Po studiachzajmowała się grafi ką użytkową, malarstwem, dydaktyką. Od lat 80. XX wieku zajmuje się ceramiką unikatową, dydaktyką oraz konserwacją ceramiki.Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uhonorowana Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za całokształt pracy twórczej i dydaktycznej, nadanym przez Ministra Kultury i DziedzictwaNarodowego w 2006 roku.

Wystawy indywidualne
Polska: Wrocław, Warszawa, Świdnica, Oleśnica, Gdynia, Kłodzko, Opole, Zgorzelec (1986, 1987, 1988, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008), Kraków (2005), Bolesławiec: Formy czasu, Międzynarodowe CentrumCeramiki (2011), Wałbrzych: Symfonie I, Muzeum Porcelany (2016); Wrocław: Symfonie II, Galeria Sztuki Wspó łczesnej Na Nankiera (2017) Niemcy: Wiesbaden, Frankfurt n. Menem, Offenbach, Edewecht, Oldenburg

Udział w wystawach zbiorowych
1985 – Okręgowa wystawa ZPAP, Kościół św. Marcina, Wrocław
1985 – Landau, Nadrenia, Niemcy
1985 – Targi Sztuki Interart, Poznań
1986 – Zaporoże, Ukraina
1988 – Międzynarodowe Biennale Ceramiki Artystycznej, Vallauris, Francja
1989 – Biennale Polskiej Ceramiki Artystycznej, Książ, Wałbrzych
1989 – Biennale Sztuki Użytkowej, Katowice
1990 – Międzynarodowe Biennale Ceramiki Artystycznej, Vallauris, Francja
1990 – Wystawy poplenerowe: Słupsk, Bolesławiec, Jelenia Góra, Wrocław
1992 – Galerie Rathaus, Wiesbaden Niemcy
1993 – Bruksela, Belgia
1994 – Biennale Sztuki Sakralnej, Gorzów Wlkp.
1995 – Międzynarodowy Festiwal Ceramiki, Mino, Japonia
1995 – Wystawy poplenerowe: Słupsk, Bolesławiec, Jelenia Góra, Wrocław
1998 – Okręgowa wystawa – 52. Rocznica powstania ZPAP, Arsenał Wrocław
2001 – Dolnośląska Wystawa Sztuki Ceramika, Arsenał Wrocław
2011 – Okręgowa wystawa Po setce – 100-lecie ZPAP w Polsce i 60-lecie we Wrocławiu, Arsenał
2014 – Ogólnopolska wystawa ZPAP – Linia życia, Galeria Miejska Sztuki, Łódź
2018 – A my po ESK. Ekspresja, struktura, kolor; wystawa dolnośląska ZPAP, Muzeum Architektury we Wrocławiu

Nagrody:
Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 2017
Pierwsza nagroda na Biennale Sztuki Użytkowej, Katowice, 1989
Nagroda Wojewody Katowickiego na Biennale Sztuki Użytkowej, 1989
Druga nagroda Ministra Oświaty za pracę dydaktyczną, 1989

Więcej informacji: Jolanta Kasinska