wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Jasiński-Szela Kazimierz

Urodził się we Frampolu w 1937 roku. Studiował w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem profesorów Marii i Stanisława Dawskich oraz profesora Zbigniewa Karpińskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1964 roku.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Pierwszy etap twórczości to sztuka abstrakcyjna. Przez okres dwudziestu lat tworzył w stylu postmodernistycznym. Potem jego sztuka uległa transformacji i powrócił do realizmu, by po latach znowu wrócić do kontynuacji abstrakcjonizmu.

Artysta był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich wystawach oraz w konkursach. W 2008 roku Jasiński-Szela otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4 kwietnia 2014 podczas wernisażu wystawy "Świat abstrakcji według Szeli" w Muzeum Miejskim Wrocławia artysta otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej. Nagrodę wręczył Dominik Kłosowski, zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

Jest autorem licznych projektów herbów miejscowości dolnośląskich i szeregu wystaw z dziedziny heraldyki w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Obrazy artysty znajdują się w muzeum w Krakowie, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Wielka Brytania, Francja, Kanada, USA, Niemcy, Czechy, Szwecja, Włochy i Austria. 

Artysta uczestniczył w wielu wystawach okręgowych i środowiskowych w kraju i za granicą, m.in.: w Galerii Steiner w Niemczech oraz w Bordeaux i Paryżu we Francji. W Paryżu znajduje się stała ekspozycja ponad 20 dzieł Jasińskiego-Szeli: malarstwo i rysunki z okresu abstrakcji z lat 1975-1980. Dwukrotnie uczestniczył w Nowym Jorku w aukcji Polscy artyści plastycy dzieciom pod patronatem MKiDN. Sprzedane obrazy Jasińskiego zasiliły konto potrzebujących dzieci polskich.

Ma na koncie ponad 30 wystaw indywidualnych, w tym dwie w Berlinie, oraz liczne wystawy krajowe, m.in.: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Szczecinie, Wojnowicach. 

Cykle malarskie

Teraz Frampol

Teraz Polska

Teraz Bretania

Abstrakcje

 

Strona artysty: jasinski.szela.artwroc.com

Film z wernisażu wystawy Świat abstrakcji

K. Kuzborska: Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

oprac©kkuzborska