wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Jubileusz 110-lecia ZPAP

Mulak Maciej – Opór i Poddanie

Glass ON – Venice Glass Week

Rozpondek K.: Pamięci M. Kasperskiego

Hałas 2013 - Prace najnowsze

Hałas 2013 - prace najnowsze
23 listopada - 21 grudnia 2013
Galeria mia, Wrocław, ul. Czysta

Prezentacja najnowszych dzieł profesora Józefa Hałasa: akryle, oleje i gwasze. Zostaną również pokazane prace znajdujące się w kolekcji sztuki współczesnej Jacka Łozowskiego. Józef Hałas: malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, członek Grupy Wrocławskiej. Pracuje na abstrakcyjnych formach malarskich, tworząc pejzaże oraz obrazując pojęcia. Pisze o życiu, sztuce i naturze świata, np. Poradnik dla asystenta. Inspiruje się ludowością i naturą. Mistrz koloru i struktury malarskiej.

Prezentacja wystawy, fot. ©  K. Kuzborska, 18 grudnia 2013

Więcej zdjęć: Prace najnowsze - przegląd dzieł

Informacje o artyście

 

Zdjęcia z wernisażu: A.M. Zyśko