wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Hadydon Ewa

Ewa Hadydon (buddyjskie imię Myoshin) urodziła się w 1951 roku we Wrocławiu. W 1974 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Brała udział w różnych wystawach w Polsce i za granicą.

W 1981 roku rozpoczęła praktykę zazen. W 1986 roku po raz pierwszy przyjechała do Japonii, gdzie poślubiła kapłana zen Nyogena Nowaka. Mieszkając w Japonii zainteresowała się buddyjską sztuką; szczególne wrażenie wywarły na niej twarze buddyjskich posągów w świątyniach Kyoto i Nary. W tym samym czasie zetknęła się z kaligrafią bonjii.

W 1992-1993 otrzymała stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Kultury Buddyjskiej w Kyoto (International Association of Buddhist Culture in Kyoto) na studiowanie buddyjskich posągów Kyoto i Nara. Od 1989 roku mieszka w Sendai. Praktykuje zen pod kierunkiem Harady Tangena Roshiego.

Ważniejsze wystawy

  • Galeria Kahoku Shimpo, Sendai (1992, 1995)
  • Muzeum Historyczne w Sendai (1994, 1997)
  • Galeria Fuga-no Kuni, Yamadera (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
  • Osaki West Gallery, Tokyo (1996)
  • Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "manggha" w Krakowie (1998)
  • Nasu Royal Museum of Art (1999)
  • Basui Gallery, Sendai (2001)
  • Galeria "JaPtak", Wrocław (2001)
  • Muzeum Shimady, Kumamoto, (2009)