wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Gryt Alojzy - Gry przestrzenne


Praca prof. Alojzego Gryta na wystawie Polska sztuka współczesna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 5, fot. K. Kuzborska

Gry przestrzenne - Mirosław Rajkowski
 film o artyście - Alojzym Grycie i jego pracach