wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


Purzycka Edyta – Portrety w motylach...


Kułacz-Karpiński Krzysztof

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

Werszler Jerzy – Rysunek

Gnacek Stanisław

Artysta zrezygnował z członkostwa w ZPAP od IV 2022.

Urodzony w 1952 roku. W 1978 roku ukończył wrocławską PWSSP i uzyskał dyplom w zakresie projektowania szkła. Po studiach podejmuje pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzi Pracownię Podstaw Kształtowania w Katedrze Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Zajmuje się wzornictwem, sztuką aranżacji wnętrz i detali w architekturze. Poruszanie się na pograniczu różnych dyscyplin sztuki, pozwala artyście na eksperymenty strukturalne w obrębie wielu materiałów i wychodzenie poza ustalone granice ich postrzegania. Przestrzeń aranżuje w różnych tworzywach, najchętniej z użyciem szkła i metalu.

zdjęcia i oprac.©kkuzborska

fot. K. Kuzborska

fot. K. Kuzborska

fot. K. Kuzborska

Gnacek Stanisław - Księga3

Zobacz również

Nie tylko dokument, 2013

Formy przestrzenne Stanisława Gnacka

 5. Festiwal Wysokich Temperatur