wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Głazik Lidia - Rzeźba organiczno-liryczna

10 maja - 21 czerwca 2012. Galeria Tkacka, Wrocław, ul. Stare Jatki 19-23. Lidia Głazik studia magisterskie ukończyła w 1998 roku w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Od 1999 roku pracuje w macierzystej uczelni, Zakładzie Edukacji Plastycznej WPA w Kaliszu. W 2010 roku uzyskała tytuł doktora sztuki na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Andrzej Jocz. Kurator wystawy: prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler.

Zdjęcia: K. Kuzborska

Wpisuję się w nurt sztuki racjonalistycznej, dla której ważna jest logika formy i jej dyscyplina, świadomość, że panowanie nad kompozycją plastyczną pozwala wyrażać nawet najbardziej symboliczne treści. Wzruszenia pochodzące z obcowania z naturą, dotykanie wzrokiem i dłonią rzeźby skał - żłobień, rys, szczelin, wgłębień i wypukłości stały się inspiracją poszukiwań formalnych - mówi artystka.