wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Hałas Józef - Wspomnienie

Waldemar Giza
Wspomnienie o Józefie Hałasie

Szanowni Państwo - smutna wiadomość, zmarł 1 stycznia 2015 roku Józef Hałas, Artysta i niezwykle miły przyjacielski człowiek. Przez dużą część życia twórczego malował "jeden obraz", Swoją Górę, ale było w tym wiele subtelnych działań w różnych kierunkach. Wielki artysta, niestety zapominany, do końca bardzo aktywny.

Giza Waldemar - Hałas JózefJózef Hałas, wrzesień 2014

Malarstwo Józefa Hałasa to ciągły powrót do ulubionych motywów i kompozycyjnych rozwiązań. Powrót jak najbardziej świadomy i celowy, wynikający z tęsknoty za dzieciństwem i wczesną młodością oraz nadal żywymi wspomnieniami z tamtego okresu. To właśnie one okazały się być motorem napędowym i główną siłą wypowiedzi plastycznej artysty. Twórczość artysty składa się na kilka najważniejszych cykli, które stanowią trzon jego twórczości: Podział, Góra, Przeciwstawienia, Droga, Piony, Skosy.

Giza Waldemar - Hałas JózefJózef Hałas, Pracownia, 2013

Oto kika słów artysty: €žMalując naturę, odkryłem, że w naturze wszystko jest sobie przeciwstawione: statyka, dynamika, kolory i kierunki. Dam przykład: horyzont-pień drzewa, przeciwstawiony poziomowi pion, w drzewie poziome gałęzie przeciwstawione znowu temu pionowi pnia, i żyłkowanie liści przeciwstawione sobie. I w ten sposób zbudowana jest cała natura, na konstrukcji, którą ja nazwałem €žprzeciwstawieniem i zacząłem malować pod tym kątem€.

Giza Waldemar - Hałas JózefJózef Hałas, Kosarzyska, 3 września 2009

Więcej o artyście

Giza Waldemar