wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik

Edyta Purzycka – Monotypie

Miejsce: Galeria Pod Plafonem”, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Wrocław 
Termin wystawy: 13 - 27 stycznia 2017


„Abstrakcyjne monotypie pozwalają mi na dociekania nie tylko malarskie. Barwne zestawienia, różnorodne faktury, kombinacje elementów przyklejanych lub odbijanych tworzą warstwę graficzno - kolażową.Jestem w tym momencie jednocześnie rysownikiem, malarzem i grafikiem. 
Poszukuję do momentu osiągnięcia harmonii - tej na papierze i tej wewnątrz siebie. Chcę, żeby każdy element miał swój dźwięk, który rezonuje i buduje jednolity obraz.” (Edyta Purzycka)

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie

Monotypie


Więcej o autorce: Edyta Purzycka
Kliknij tu, aby obejrzeć fotoreportaż z wernisażu

Zdjęcia: materiał autorki