wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Dworski Mateusz - Figury Dworskie

20 kwietnia 2012, godz. 12 - wernisaż. Wystawa czynna: 20 kwietnia - 31 maja 2012. Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Wrocław, Krasińskiego 1.

Honorowy Patronat nad wystawą sprawuje Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

Prezentowane będą prace artysty powstałe w latach 2008-2012. Obok prac rysunkowych o charakterze malarskim, autor pokaże formy rzeźbiarskie, wykonane z metalu, z gliny i drewna. Uzupełnieniem wystawy będą różnorodne plakiety. Artysta swobodnie łączy ze sobą grafikę, malarstwo i rzeźbę, skupiając się tematycznie przede wszystkim na człowieku.

 

Mateusz Dworski urodził się 2 sierpnia 1969 r. we Wrocławiu. Ukończył studia na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 2002 artysta związany jest z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako adiunkt w Pracowni Medalu i Małych Form Rzeźbiarskich. Jest autorem wielu grafik, medali oraz tablic pamiątkowych, przykładem może być medal pamiątkowy z okazji 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego czy plakietka Wrocław The meeting place. Od wielu lat współpracuje z Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

"Staram się stworzyć harmonijną całość. Trudno wskazać mi jedną dziedzinę. Może właśnie rysunek? Inne dyscypliny plastyczne są równie ważne. Łączenie pracy rzeźbiarskiej w różnych materiałach, idea koloru, forma rysunkowa oraz warsztat graficzny to wszystko przestrzenie plastyczne, które dają mi większą skalę doznań i artystycznej wolności" - M. Dworski, fragment wywiadu z Barbarę Wysocką.

Mateusz Dworski ma w swoim dorobku: medale, plakiety, formy przestrzenne, grafiki, rysunki. O tym, jak ogromny i niezwykły to zbiór prac, świadczy wystawa w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, odbywająca się kwiecień-maj 2012 roku.