wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Dudek-Dürer Andrzej – Żywa Rzeźba

Dudek-Dürer Andrzej – Żywa Rzeźba, korelacje, uwarunkowania i reinterpretacje
3 września 2016. Wrocławski Klub Anima, Wrocław, Pilczycka 47

Instalacja jest efektem pracy Andrzeja Dudka-Dürera na terenie Kozanowa w okresie 27 czerwca – 31 sierpnia 2016. Wydarzenie jest częścią międzynarodowego przedsięwzięcia Kozanów – W poszukiwaniu cudownego, interdyscyplinarnego zdarzenia artystycznego prezentowane w ramach projektu Wrocław – wejście od podwórza, będącego częścią programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Projekt to performance-instalacja. Powstały edytowany materiał wideo oraz fotograficzny został zaprezentowany uczestnikom oraz publiczności w Animie.

Andrzej Dudek-Dürer wierzy w reinkarnację, jest wcieleniem Albrechta Dürera. Od 1969 roku realizuje life performance Sztuka Butów – Sztuka Spodni. Artysta używa tych samych butów i spodni od 47 lat. Poddawane są̨ one regularnej naprawie oraz różnego rodzaju formom dokumentacji – fotografii, grafiki, rysunku i video.... Sztuka jest dla mnie sposobem, możliwością, szczególną możliwością autorealizacji komunikacji i kooperacji... Moje Życie jest Sztuką. Na Kozanowie i w jego okolicach Dudek-Dürer odbywał regularne wędrówki, pojawiał się̨ w przestrzeni Kozanowa, zawsze dokumentując swoje działania w różny sposób i z różnych perspektyw. Perspektywy autora – czyli zarówno auto-obserwacji, auto-filmowania, jak i rejestracji otoczenia oraz perspektywy odbiorcy – świadomego oraz tego nieświadomie biorącego udział w performance.

O artyście