wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Butkiewicz Piotr

Piotr Butkiewicz jest artystą wizualnym, którego rzeźby i obrazy stawiają pytania o granice komunikacji wizualnej i języka naturalnego, relacje między formą wizualną a jej percepcją i znaczeniem. Z pewnym poczuciem humoru podejmuje postmodernistyczny problem semantycznej niespójności różnych systemów komunikacji: ikonicznej i werbalnej oraz poznawczych ograniczeń komunikowania się także poprzez sztukę – Maria Kępińska.

Piotr Butkiewicz: Malarstwo uważam za coś bliższego muzyce i tańcowi niż intelektualnej walce, coś do wyrażania subtelnych uczuć lub osobistego, intymnego świata. Malowanie to przecież tylko proces mieszania farb w taki sposób, aby w umyśle odbiorcy pojawiła się rzeczywistość, której w rzeczywistości nie ma. Moim celem jest tworzenie rzeczywistości otwartej, łamiącej zasady, przekraczającej granice, wyzwolonej spod nakazu rozumu, budowanej gestem, bawiącej się percepcją. W prezentowanych pracach podejmuję mało konkretne tematy, takie jak szczęście, zagubienie, zachwyt, głębia… Moja sztuka nie musi być w jakimś celu, nie musi być szczególna, jest sposobem na odkrywanie i odkrywanie siebie.

Więcej: piotr.butkiewicz

 

oprac.©kkuzborska