wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Sacharczuk Bożena − Szkło i ceramika...

Szkło i ceramika. Obszary sensualne

Arsenał Miejski Wrocławia na miesiąc stał się skarbnicą sztuki szkła i ceramiki, ma bowiem tutaj miejsce międzynarodowa wystawa Ceramika i szkło. Obszary sensualne. Kuratorki wystawy, dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu − prof. Małgorzata Dajewska i kierownik Katedry Ceramiki − dr Bożena Sacharczuk do udziału w wystawie zaprosiły 81 wybitnych artystów: szklarzy i ceramików oraz twórców, wykorzystujących w swojej twórczości media audiowizualne.

W gronie osób zaproszonych znajdują się zarówno twórcy związani ze środowiskiem akademickim wrocławskiej ASP, jej absolwenci, artyści Wrocławia, jak również twórcy innych środowisk akademickich z Polski i z zagranicy. Pretekstem tak obszernej prezentacji stały się ważne okoliczności, przypadające w 2016 roku 70-lecie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.

Pośród zebranych i prezentowanych na wystawie dzieł, możemy obejrzeć realizacje Nestorów polskiej sztuki ceramiki i szkła profesorów Krystyny Cybińskiej, Ireny Lipskiej-Zworskiej, Zbigniewa Horbowego, Ludwika Kiczury czy Henryka Luli z Gdańska.

Swoje realizacje prezentują Doktorzy Honoris Causa wrocławskiej ASP: Young-Jae Lee i Stanisław Borowski. Goście z zagranicy to cenieni artyści Czech, Słowacji, Irlandii, Szwajcarii, Litwy i USA: Jakub Berdych Karpelis, Brent Cole, Tomas J. Daunora Gobis, Michael Flynn, Elżbieta Grosseova, Patryk Illo, Jana Mihulová, Oldřich Pliva, Marianne Wesołowska-Eggimann.

Liczną grupę stanowią profesorowie i pracownicy Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii oraz artyści wywodzący się z Akademii (obecnie działający w różnych środowiskach artystycznych i akademickich): Adam Abel, Kalina Bańka, Agnieszka Bar, Jerzy Chodurski, Bożena Czok, Beata Damian-Speruda, Grażyna Deryng, Jan Drzewiecki, Pati Dubiel, Władysław Garnik, Katarzyna Gemborys, Katarzyna Handzlik, Barbara Idzikowska, Antonina Joszczuk-Brzozowska, Łukasz Karkoszka, Maciej Kasperski, Mirosław Kociński, Katarzyna Koczyńska-Kielan, Paulina Komorowska-Birger, Rytis Konstantinavicius, Emilia Krankowska, Marzena Krzemińska-Baluch, Magdalena Kucharska, Lidia Kupczyńska-Jankowiak, Kacper Kuźnicki, Przemysław Lasak, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Weronika Lucińska, Mariusz Łabiński, Beata Mak-Sobota, Agata Marcinkowska, Karina Marusińska, Janina Myronova, Tomasz Niedziółka, Wojciech Olech, Joanna Opalska-Brzecka, Leri Papidze, Monika Patuszyńska, Kazimierz Pawlak, Wojciech Peszko, Grażyna Płocica, Małgorzata Puszczyńska, Michał Puszczyński, Łukasz Rachwalak, Krzysztof Rozpondek, Monika Rubaniuk, Małgorzata Skałuba-Krentowicz, Stanisław Sobota, Grzegorz Staniszewski, Beata Stankiewicz-Szczerbik, Joanna Teper, Tomasz Urbanowicz, Ryszard Więckowski, Igor Wójcik, Maciej Zaborski, Anna Zamorska, Barbara Zworska-Raziuk, Justyna Żak, Dawid Żynda.

W gronie zaproszonych do udziału osób są również artyści niezwiązani z Wrocławiem: Marek Jakuszewski i Katarzyna Jóźwiak-Moskal. Do udziału zaproszona została także grupa artystyczna JELOM.art: Mira Boczniowicz, Olga Dziąg, Justyna Żak, Łukasz Rachwalak, którzy zaprezentowali realizacje video, dotyczące procesu tworzenia w materii ceramicznej i szklarskiej. Uczestnicy tej zbiorowej wystawy to osobowości ceramiki i szkła, którzy − choć wypowiadają się w tym samym tworzywie − realizują dzieła indywidualne, nacechowane osobistymi przeżyciami, doświadczeniem i oryginalną wrażliwością twórczą.

Prace prezentowane na wystawie tworzą w efekcie zróżnicowaną kolekcję, która intensywnością oddziaływania i ekspresją potwierdza tezę zawartą w tytule wystawy. Ceramika i szkło to obszary sensualne, przestrzeń doznań powiązanych ze wszelkimi ludzkimi zmysłami. Jest to jednocześnie świadectwo współczesnego podejścia artystów do obu materii, spektrum możliwości kreacyjnych sztuki ceramiki i szkła.

Bożena Sacharczuk

 

Kuratorki wystawy

  • prof. Małgorzata Dajewska, Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  • dr Bożena Sacharczuk, Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Organizatorzy

  • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu − Wydział Ceramiki i Szkła
  • Muzeum Miejskie Wrocławia Arsenał
  • Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
  • Wystawa zrealizowana w ramach projektu Szkło OKoło, będącego częścią programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.