wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Błażejewski Piotr - Malarstwo

6 października - 5 listopada 2011
Galeria DCIK, Wrocław, Rynek-Ratusz 24

Błażejewski Piotr - epitafium V

Witold Liszkowski: Dzięki znakom elementarnej geometrii, zjawiskowym i fakturowym morom, głębokim tonom błękitu, czerwieni, karminu i zieleni Epitafia Piotra Błażejewskiego zyskują liryczny i metaforyczny wymiar. To minimalistyczne i strukturalne malarstwo w poetycki sposób kieruje nas w niepoznane rejony naszej przemijającej egzystencji.

Piotr Błażejewski: W przekazie wizualnym korzystam ze znaków jako nośników informacji. Możliwość operowania nimi jest dowolna, aczkolwiek immanentnie związana z osobowością twórcy. W sztuce przedstawiającej bez większej trudności można dokonać dopełnienia tych znaków przy pomocy otaczającej rzeczywistości. W sztuce abstrakcyjnej obraz staje się wyzwaniem dla wzrokowej wyobraźni, dając możliwość różnorodnego interpretowania i odczytywania zapisu. Moje zapisy malarskie są wyrazem takiej operacji. Związane z tym różnorakie napięcia układów kolorystycznych, rytmicznie zapisanych powierzchni obrazu odnoszą się do moich wartości plastycznych. Charakterystyczną cechą mojej twórczości jest cykliczność. Pracuję cyklami tematycznymi, starając się wyczerpać aspekty formalne. Za najbardziej zgłębione przestrzenie mego malarstwa uważam cykle: „Architektura Koloru”, „Interferencje”, Refleksy/-je”, „Kolekcja” i aktualnie tworzony „Nieprawdopodobne Figury Geometryczne”.

Kierownictwo artystyczne galerii: Witold Liszkowski

O artyście