wyszukiwanie zaawansowane

Baj Stanisław i Borcz Rafał – Nad morzem...

Nad morzem mgieł
23 listopada 2021 – 16 stycznia 2022
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy
Bydgoszcz, Gdańska 20

Stanisław Baj – urodzony w 1953 w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu. Studia w latach 1972-1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 dydaktyk na ASP w Warszawie. W latach 2005-2012 prorektor ds. studenckich i naukowych. Obecnie jest profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi Pracownię Dyplomującą Malarstwa, studenci II-V roku. Mieszka we wsi Dołhobrody nad Rzeką Bug. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Artysta wystawia głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi i naturą. Od lat 80. XX w. jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug, oraz portret. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po abstrakcyjne. Jest laureatem prestiżowej Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2019, przyznanej przez Okręg Gdański ZPAP.

Rafał Borcz jest absolwentem Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Leszka Misiaka (1999). Obecnie na macierzystej uczelni prowadzi Pracownię Rysunku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią. Wystawy: kilkanaście indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu zbiorowych. Otrzymywał liczne nagrody i stypendia twórcze.

kurator: Danuta Pałys

Źródło: galeriabwa.bydgoszcz

 

oprac.©kkuzborska