wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Jubileusz 110-lecia ZPAP

Mulak Maciej – Opór i Poddanie

Glass ON – Venice Glass Week

Rozpondek K.: Pamięci M. Kasperskiego

Wieczorek Piotr - Art Meeting

7 października - 4 listopada 2011. Galeria Panorama Dwór w Tomaszowicach, Tomaszowice, Krakowska 68. Wernisaż: 7 października 2011. Zaproszonym uczestnikiem wystawy z Okręgu Wrocławskiego ZPAP jest Piotr Wieczorek.

Biografia Piotra Wieczorka


Piotr Wieczorek - Potwór na Jedwabnym Szlaku, do tekstu F. Hordub, obiekt scenograficzny, 80 x 63 x 45 cm

Więcej zdjęć prac artystów biorących udział w wystawie: artinfo.pl

Wystawa prac to konfrontacje twórcze wieloletnich działaczy związkowych. Założeniem wystawy jest pokazanie twórczości osób, które na przestrzeni ostatnich 30 lat pracowały w strukturach Związku Polskich Artystów Plastyków i wniosły znaczący wkład w jego rozwój i działalność.

Celem wystawy jest uhonorowanie artystów zasłużonych dla ZPAP, będących czynnymi i kreatywnymi twórcami, funkcjonującymi na szerokim forum sztuki.

Wystawa, pomyślana jako artystyczne spotkanie artystów krakowskich, wieloletnich działaczy związkowych, oraz zaproszonych twórców z różnych środowisk Polski, zaprezentuje postawy artystyczne i wielość kreacji jej uczestników. Pozwoli na przybliżenie widzowi wizerunku osób, których życiową ideą, równoległą do realizacji własnej drogi twórczej, było i jest szeroko rozumiane dobro i rozwój środowiska plastycznego w Polsce.

Wystawa jest połączona z jubileuszowym spotkaniem z okazji 100-lecia ZPAP zaproszonych gości z całej Polski.

Kurator: Joanna Warchoł