wyszukiwanie zaawansowane

Alina Sibera – Malarstwo

40. LECIE TWÓRCZOŚĆI

Otwarcie wystawy: 24 sierpnia 2018
Miejsce: Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych „Kondutorownia” 
ul. Piłsudskiego 34/36, Częstochowa

Plakat


Alina Sibera studiowała w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom obroniła w 1977 r. Jest autorką ponad 20 wystaw indywidualnych. Była również uczestniczką blisko 50 wystaw zbiorowych organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Niemczech, Holandii, Włoszech, Słowacji i Rosji). Brała też udział w cyklu wystaw „Kobiety malują kobiety” i „Magical dreams”, a także licznych plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Sibera jest członkinią Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Związku Artystów Plastyków oraz stowarzyszenia Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy. Uprawia malarstwo i projektowanie graficzne. Teraz jej prace będziemy mogli obejrzeć w Częstochowie.

Obecny zestaw prac składających się na moją indywidualną wystawę w częstochowskiej Konduktorowni stanowi istotną część mojego dorobku z ostatnich kilku lat. Ukazuje on bowiem krąg moich zainteresowań tematycznych i warsztatowych, a myślę, że również i mój stosunek do świata, człowieka, tradycji. Prezentowane są tu obrazy o tematyce portretowej, ale też pejzaż, głównie stanowiący tło dla postaci, oraz ostatnie moje zainteresowania, czyli akt kobiecy. Staram się w każdym obrazie zawrzeć jakąś cząstkę samej siebie, moich myśli, odczuć i zwątpień, traktując je jako przesłanie dla odbiorcy. Toteż każdej mojej wypowiedzi usiłowałam dać formę czystą, prostą i jasną, zrozumiałą dla każdego, kto zechce poświęcić jej choć trochę uwagi. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że deklaruję entuzjazm dla starej tradycji malarskiej. W tym, co robię, chcę jedynie wyrazić wizualnie myśl, emocję lub ideę, co daje szansę wyrażenia siebie, swojego świata, jednakże bez żadnych formalnych obciążeń jakiejś obowiązującej aktualnej estetyki. Oglądającemu pozostawiam wartościowanie postaw artystycznych, a przez nie pośrednio i prac, z nadzieją, że nie pójdzie on ścieżką obiegowych sądów i uprzedzeń – opisuje autorka.

Więcej informacji: www.konduktorownia.eu

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Zdjęcia: materiał autorki