wyszukiwanie zaawansowane

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu nr 27/2019

Rogala Maria – 90 dzieł na 90-lecie

Miasteczko dolnośląskie 1996, 60×70

Szkło − Męskie rysy

Wyróżnienie: Adam Abel

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Zawalińska Anna - Origami...

Origami multiplikacje struktury
10 października 2013 - 31 stycznia 2014
Galeria Wnętrz Domar. Wrocław, ul. Braniborska

Tytułem Origami multiplikacje struktury artystka nawiązuje do japońskiej sztuki składania papieru - origami, gdzie podstawowym elementem budującym jest kwadrat. Element ten jest wyjściową do tworzenia różnych form - modułów. Powstałe moduły - poprzez zestawianie, zwielokrotnianie, multiplikowanie - organizują przestrzeń malarską płótna, tworząc symetryczne, uporządkowane układy kompozycyjne. Poszczególne formy origami ściśle do siebie przylegają, tworząc szczelną, całkowicie wypełnioną przestrzeń.

Zawalińska Anna - Origami...

Zawalińska Anna - Origami...

Zawalińska Anna - Origami...

Zawalińska Anna - Origami...

Zawalińska Anna - Origami...

Artystka również podejmuje temat malarstwa struktury, w którym pojawiają się elementy pasów, linii, siatki, przecięć, kryształu, owej struktury. Tu również najważniejszą częścią budującą obraz jest rytm, pewna powtarzalność, zagęszczenie, różnorodność kierunków. Ostre formy, trójkąty, kwadraty - utrzymane w zimnej kolorystyce szarości z błękitem - imitują budowę kryształu. Siatka przecięć czarnych "patyczków" to swobodne nawiązanie do rysunku krzyżujących się drutów, prętów, stali, elementów słupów wysokiego napięcia. Pojawiają się także skojarzenia do gier i zabaw dziecięcych, jak choćby kolorowa układanka w obrazie kalejdoskop - multikolor.

 Expo - prace artystki