wyszukiwanie zaawansowane

Wieczorek Piotr - Teatr scenografii

Teatr scenografii Piotra Wieczorka albo scenografie
do nienapisanych tekstów i zdarzeń plenerowych
5 kwietnia - 5 maja 2014, Muzeum Miejskie we Wrocławiu - Arsenał
Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9

Wystawa Piotra Wieczorka - prezesa ZPAP Okręgu Wrocławskiego jest szczególna. Artysta prezentuje niezwykłe sceny-scenografie do tekstów nienapisanych i zdarzeń plenerowych.

Zdjęcia: Andrzej Wawrzyniak

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Teatr scenografii Piotra Wieczorka

Więcej prac: foto z wernisażu