wyszukiwanie zaawansowane

Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy

Gmina Miasta Gdyni
ogłasza Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy

|
Celem konkursu jest wybór najlepszego pod względem artystycznym projektu pomnika upamiętniającego postać głównego projektantai budowniczego gdyńskiego portu.
Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody pieniężne:

I   nagroda w wysokości 25.000,00 zł
II  nagroda w wysokości 20.000,00 zł
III nagroda w wysokości 15.000,00 zł

Uczestnik, który otrzyma I nagrodę  zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia  z wolnej ręki na wykonanie prac rzeźbiarskichbędących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia:
24 lipca 2017 r. o godzinie 15.00

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl