wyszukiwanie zaawansowane


Kazimierczak Małgorzata – Labirynt idei...

Szpakowska-Kujawska Anna – Rytmy

Lipska-Zworska Irena – Moje światy

Abel Adam – Deux ex Machina

Dworski Mateusz − Miraże

Jasiński-Szela Kazimierz

Urodził się we Frampolu w 1937 roku. Studiował w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem profesorów Marii i Stanisława Dawskich oraz profesora Zbigniewa Karpińskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1964 roku.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Pierwszy etap twórczości to sztuka abstrakcyjna. Przez okres dwudziestu lat tworzył w stylu postmodernistycznym. Potem jego sztuka uległa transformacji i powrócił do realizmu, by po latach znowu wrócić do kontynuacji abstrakcjonizmu.


Wystawa prac Kazimierza Jasińskiego-Szeli w galerii Platon w cyklu Platon Classic (2012)

Artysta uczestniczył w wielu wystawach okręgowych i środowiskowych w kraju i za granicą, m.in.: w Galerii Steiner w Niemczech oraz w Bordeaux i Paryżu we Francji. W Paryżu znajduje się stała ekspozycja ponad 20 dzieł Jasińskiego-Szeli: malarstwo i rysunki z okresu abstrakcji z lat 1975-1980. Dwukrotnie uczestniczył w Nowym Jorku w aukcji Polscy artyści plastycy dzieciom pod patronatem MKiDN. Sprzedane obrazy Jasińskiego zasiliły konto potrzebujących dzieci polskich.
Artysta ma na koncie ponad 30 wystaw indywidualnych, w tym dwie w Berlinie, oraz liczne wystawy krajowe, m.in.: w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Szczecinie, Wojnowicach.

Jubileusz 50-lecia pracy twórczej

4 kwietnia 2014 podczas wernisażu wystawy "Świat abstrakcji według Szeli" w Muzeum Miejskim Wrocławia artysta otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej. Nagrodę wręczył Dominik Kłosowski, zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

Zdjęcia: K. Kuzborska

Artysta był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich wystawach oraz w konkursach. W 2008 roku Jasiński-Szela otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest autorem licznych projektów herbów miejscowości dolnośląskich i szeregu wystaw z dziedziny heraldyki w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.
Obrazy artysty znajdują się w muzeum w Krakowie, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Wielka Brytania, Francja, Kanada, USA, Niemcy, Czechy, Szwecja, Włochy i Austria. Ma za sobą ponad 30 wystaw indywidualnych, w tym dwie w Berlinie, oraz liczne wystawy krajowe, m.in.: w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Szczecinie, Wojnowicach.

Dodatkowe informacje

Zobacz strony internetowe artysty: jasinski.szela.artwroc.com

Kliknij i obejrzyj film z wernisażu wystawy "Świat abstrakcji"

Przeczytaj o Jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej

Przeczytaj o Nagrodzie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Malarstwo abstrakcyjne Kazimierza Jasińskiego-Szeli