wyszukiwanie zaawansowane


Kazimierczak Małgorzata – Labirynt idei...

Szpakowska-Kujawska Anna – Rytmy

Lipska-Zworska Irena – Moje światy

Abel Adam – Deux ex Machina

Dworski Mateusz − Miraże

Gołkowska-Chwałczyk Wanda - Nagroda 2006

Profesor Wanda Gołkowska-Chwałczyk otrzymała Nagrodę Roku 2006 - statuetkę, dyplom i 1,5 tys. zł - przyznaną przez Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków za najlepszą wystawę.

Nagrodzona wystawa

Wanda Gołkowska - Układ otwarty
22 czerwca - 10 września 2006, Muzeum Architektury

 

Info artystce: Wanda Gołkowska-Chwałczyk