wyszukiwanie zaawansowane

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu nr 27/2019


Informacje o konkursie

Rogala Maria – 90 dzieł na 90-lecie

Miasteczko dolnośląskie 1996, 60×70

Szkło − Męskie rysy

Gnacek Stanisław

Urodzony w 1952 roku. W 1978 roku ukończył wrocławską PWSSP i uzyskał dyplom w zakresie projektowania szkła. Po studiach podejmuje pracę dydaktyczną w macierzystej uczelni. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzi Pracownię Podstaw Kształtowania w Katedrze Architektury Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Zajmuje się wzornictwem, sztuką aranżacji wnętrz i detali w architekturze. Poruszanie się na pograniczu różnych dyscyplin sztuki, pozwala artyście na eksperymenty strukturalne w obrębie wielu materiałów i wychodzenie poza ustalone granice ich postrzegania. Przestrzeń aranżuje w różnych tworzywach, najchętniej z użyciem szkła i metalu.

fot. K. Kuzborska

fot. K. Kuzborska

fot. K. Kuzborska

Gnacek Stanisław - Księga3

Zobacz również

Nie tylko dokument, 2013

Formy przestrzenne Stanisława Gnacka

 5. Festiwal Wysokich Temperatur