wyszukiwanie zaawansowane

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu nr 27/2019


Informacje o konkursie

Rogala Maria – 90 dzieł na 90-lecie

Miasteczko dolnośląskie 1996, 60×70

Szkło − Męskie rysy

Fikcja - Rzeczywistość - Manipulacja

Wystawa

5 listopada - 3 grudnia 2011, wernisaż: 4 listopada 2011
Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański - Galeria OKiS-u
Wrocław, pl. Biskupa Nankiera 8

"Fotografia - będąca wytworem techniki i posługującego się nią człowieka - niemal od początku swego istnienia zmuszona była do godzenia obiektywnych możliwości procesu fotograficznego (udział techniki) z subiektywną rolą i presją jej użytkownika. Dyskurs ten znalazł szczególne rozwinięcie w fotografii współczesnej, w której - z jednej strony rozwijająca się technika (cyfrowa), z drugiej - aspiracje twórcze fotografów zaostrzyły problem obiektywno-subiektywnych relacji względem siebie. Wydaje się, że cała historia fotografii jest w jakiejś mierzeu uzależniona od tego problemu i że każdy, kto wykonuje swoją pracę w intencjach artystycznych, musiał osobiście doświadczyć i rozstrzygnąć ten dylemat: ile zawdzięczamy technice, a ile własnej koncepcji, owej woli kreacji lub manipulacji elementami wykonywanego obrazu".

Anna Kania - "Obiektywne - subiektywne"

Artyści

Jan Bortkiewicz, Jacek Braun, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Barbara Górniak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Zdzisław Holuka, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Małgorzata Jolanta Skoczylas, Maciej Stawiński, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza, Waldemar Zieliński

Organizatorzy

Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski
Prezes: Andrzej Rutyna, wiceprezes: Andrzej Dudek-Dürer
Wrocław, ul. Świętego Marcina 4, tel. +48 601 892 607

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Dyrektor: Piotr Borkowski, zastępca dyrektora: Igor Wójcik
Wrocław, Rynek-Ratusz 24

Kurator: Andrzej Dudek-Dürer

Koordynator projektu: Barbara Górniak

Katalog: projekt graficzny i skład - Monika Aleksandrowicz