wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska Anna – Rytmy

Abel Adam – Deux ex Machina

Kapłański Jerzy – Malarz doceniony

E. Damborská & E. Poradowska-Werszler

25 października 2012 - 11 stycznia 2013, Polski Instytut w Pradze, Praga 1, Malé náměstí 1. Ekspozycja: Souznění - Współbrzmienie wspaniale wpisała się w zabytkowe pomieszczenia i patio Instytutu Polskiego w Pradze. Wystawę otworzył dyrektor Piotr Drobniak, który bardzo serdecznie przywitał artystki. Podkreślił ich duże zasługi dla artystycznych kontaktów polsko-czeskich. Powiedział, że jest to pierwsza wystawa sztuki włókna o charakterze międzynarodowym w Instytucie Polskim.

Dwie uznane artystki - Polka i Czeszka stworzyły jednorodną wystawę, którą zatytułowały: Souznění - Współbrzmienie. Pomimo zastosowania przez artystki różnych technik w autorskich koncepcjach projektowych, wystawa jest spójna i przejrzysta.

Więcej: polskyinstitut.cz