wyszukiwanie zaawansowane

Bielska Jesień 2017

ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Galeria Bielska BWA.

UCZESTNICY
Konkurs jest adresowany do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.

OPIS 
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w latach 2015–2017, w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane na innych konkursach, będące własnością autora.
Uczestnik może zgłosić minimum trzy, a maksymalnie pięć obrazów.

Konkurs jest dwuetapowy:
I etap – jury wybiera obrazy na podstawie fotografii prac,
II etap – oceniane są oryginały.
Opłata za uczestnictwo wynosi 70 zł.

NAGRODY
• Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 30.000 zł
• II Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego: 20.000 zł
• III Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej: 10.000 zł
• 5 wyróżnień po 2.000 zł

TERMIN
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia.

Więcej informacji: bielskajesien.pl